از تاریخ
 تا تاریخ
 
نمایش «شهر شیطونک» در سمنان

نمایش «شهر شیطونک» در سمنان

نمایش «شهر شیطونک» به نویسندگی کوروش نیک پیام و کارگردانی بهار ذوالفقاری از ۲۲ فروردین ۹۸ در تالار حکیم الهی فرهنگسرای کومش سمنان به اجرا در آمد.