از تاریخ
 تا تاریخ
 
نمایش «عکس» در گرمسار اجرا شد

نمایش «عکس» در گرمسار اجرا شد

نمایش خیابانی «عکس» به کارگردانی محمد ستوده‌فلاح، روز سه‌شنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ در سه نوبت در گرمسار اجرا شد.